Извештај на Јеховините сведоци од целиот свет за 2019 службена година

Дознајте нешто повеќе за светското проповедничко дело на Јеховините сведоци од септември 2018 до август 2019.

Извештај за 2019

Овој годишен извештај покажува колку средства и труд се вложени за да се врши проповедничкото дело низ целиот свет.

Детален извештај за Јеховините сведоци за 2019

Овој извештај вклучува број на Јеховини сведоци, број на крстени, број на присутни на Спомен-свеченост и други информации.

Можеби ќе те интересира и...

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Колку Јеховини сведоци има низ целиот свет?

Дознај како го одредуваме бројот на Јеховини сведоци во светот.

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Зошто Јеховините сведоци одат од куќа до куќа?

Дознај каква задача им дал Исус на своите први ученици.

ВОВЕДИ ЗА СЛУЖБА

Кои се Јеховините сведоци?

Многу луѓе се прашуваат кои се Јеховините сведоци. Овој видеоклип ќе ти помогне да дознаеш нешто повеќе за нас.

ЗА НАС

Јеховините сведоци ширум светот

Дознај повеќе за нашето меѓународно братство.