Префрли се на текстот

Префрли се на содржината

Краток осврт

Краток осврт

Дали животот е Божје дело или сме производ на случајни, неконтролирани настани? Ретко некои други прашања предизвикуваат повеќе полемики. Но, одговорот е од многу важно значење. Во оваа брошура се разгледани следниве прашања:

  • Дали нашата планета била создадена за на неа да има живот?

  • Што можеме да научиме од доказите во природата што укажуваат дека Бог го создал животот?

  • Дали учењето за еволуција се темели на цврсти факти?

  • Дали науката го побива библискиот извештај за создавањето?

  • Зошто е важно во што веруваш?