Програма за конгрес за 2022: Тежнеј кон мир!

Петок

Програмата за петок се темели на Псалм 29:11 — „Јехова ќе го благослови својот народ со мир“.

Сабота

Програмата за сабота се темели на 2. Петрово 3:14 — „Дајте сѐ од себе за [Бог] да ве најде неизвалкани и неосквернети и во мир“.

Недела

Програмата за недела се темели на Римјаните 15:13 — „Бог, кој дава надеж, нека ве исполни со секоја радост и мир“.

Информации за делегатите

Корисни информации за делегатите на конгресот.