Програма за конгрес за 2021

Петок

Програмата за петок се темели на Лука 17:5 — Дај ни уште вера!

Сабота

Програмата за сабота се темели на Јуда 3 — Силно борете се за верата.

Недела

Програмата за недела се темели на Матеј 21:21 — Ако имате вера, ќе биде така.

Информации за делегатите

Корисни информации за делегатите на конгресот.