Извештај на Јеховините сведоци од целиот свет за 2022 службена година

Дознај нешто повеќе за меѓународното проповедничко дело на Јеховините сведоци од септември 2021 до август 2022.

Извештај за 2022

Овој годишен извештај покажува колку средства и труд вложија Јеховините сведоци за да се врши проповедничкото дело низ целиот свет.

Извештај за 2022 според земја и територија

Овој извештај вклучува број на Јеховини сведоци, број на крстени, број на присутни на Спомен-свеченост и други информации.

Можеби ќе те интересира и...

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Колку Јеховини сведоци има низ целиот свет?

Дознај како го одредуваме бројот на Јеховини сведоци во светот.

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Зошто Јеховините сведоци одат од куќа до куќа?

Дознај каква задача им дал Исус на своите први ученици.

ВОВЕДИ ЗА СЛУЖБА

Кои се Јеховините сведоци?

Многу луѓе се прашуваат кои се Јеховините сведоци. Овој видеоклип ќе ти помогне да дознаеш нешто повеќе за нас.

ЗА НАС

Јеховините сведоци ширум светот

Дознај повеќе за нашето меѓународно братство.

ЗА НАС

Како би можел да ја проучуваш Библијата?

Јеховините сведоци низ целиот свет бесплатно ги поучуваат луѓето за Библијата. Гледај го клипот за да дознаеш како изгледа тоа.