Матеј 13:1-58

13  Тој ден Исус излезе од куќата и седна покрај морето.  И околу него се собра многу народ, па затоа тој влезе во еден чамец и седна,+ а сиот тој народ стоеше на брегот.  Тогаш им кажа многу работи со споредби: „Гледај, еден сејач излезе да сее.+  Додека сееше, дел од семето падна покрај патот, и дојдоа птици и го исколваа.+  А дел од него падна на каменито место, каде што немаше доволно земја. И веднаш никна, зашто земјата не беше длабока.+  Но, кога излезе сонцето, го спржи и, бидејќи немаше корен, се исуши.+  А дел, пак, падна меѓу трњата, и трњата нараснаа и го задушија.+  А дел падна на добра земја и почна да дава плод+ — едното сто, другото шеесет, а третото, пак, триесет пати повеќе од посеаното.+  Кој има уши, нека слуша!“+ 10  И учениците му пристапија и го прашаа: „Зошто им зборуваш со споредби?“+ 11  Тој им одговори: „Вам ви е дадено да ги разберете светите тајни+ на царството небесно, но ним не им е дадено.+ 12  Зашто, на оној што има, ќе му се даде уште, и ќе има во изобилство,+ а на оној што нема, ќе му се земе и она што го има.+ 13  Затоа им зборувам со споредби, зашто гледаат, без да видат, и слушаат, без да чујат, и не разбираат.+ 14  И на нив се исполнува пророштвото на Исаија, кое вели: ‚Со ушите ќе слушате, но нема да разберете, и со очите ќе гледате, но нема да видите.+ 15  Зашто, срцето на овој народ е неприемливо, и со ушите слушаат, но не се оѕвиваат, и ги затвораат очите, за да не гледаат со очите и да не слушаат со ушите и да не разберат со срцето и да не се обратат и да не ги излекувам‘.+ 16  Но среќни се вашите очи,+ бидејќи гледаат, и вашите уши, бидејќи слушаат. 17  Зашто, вистина, ви велам, многу пророци+ и праведници сакаа да го видат тоа што вие го гледате, но не го видоа,+ и да го чујат тоа што вие го слушате, но не го чуја.+ 18  Затоа, чујте ја споредбата за сејачот.+ 19  Кај секој што ја слуша речта за царството, а не ја разбира, доаѓа Злобниот+ и го грабнува она што му е посеано во срцето. Тоа е она што е посеано покрај патот. 20  А она што е посеано на каменито место, тоа е оној што ја слуша речта и веднаш ја прифаќа со радост.+ 21  Но нема корен во себе, туку се одржува само некое време, а кога ќе дојде неволја или прогонство поради речта, веднаш се поколебува.+ 22  А она што е посеано меѓу трње, тоа е оној што ја слуша речта, но грижите од овој свет*+ и примамливото богатство ја задушуваат речта, па тој останува без плод.+ 23  А она што е посеано на добра земја, тоа е оној што ја слуша речта и ја разбира, па раѓа плод и дава — едниот сто, другиот шеесет, а третиот триесет пати повеќе од посеаното“.+ 24  Им кажа уште една споредба: „Со царството небесно е како со човек кој посеа добро семе на својата нива.+ 25  Додека луѓето спиеја, дојде неговиот непријател, посеа какол меѓу пченицата и си отиде. 26  А кога посевот изникна и даде плод, тогаш се појави и каколот. 27  Тогаш дојдоа робовите кај домаќинот и му рекоа: ‚Господару, зарем не посеа добро семе на својата нива?+ Тогаш, од каде е овој какол во неа?‘+ 28  А тој им рече: ‚Тоа го направил некој непријател‘.+ Тогаш тие му рекоа: ‚Сакаш ли да одиме и да го собереме?‘ 29  А тој одговори: ‚Не, за да не се случи, собирајќи го каколот, да ја откорнете со него и пченицата. 30  Нека растат двете заедно до жетвата, а во времето на жетвата ќе им кажам на жетварите: соберете го најнапред каколот и врзете го во снопови за да се изгори,+ а потоа соберете ја пченицата во мојот амбар‘ “.+ 31  Им кажа уште една споредба:+ „Со царството небесно е како со синапово зрно,+ кое човек го зеде и го посеа на својата нива. 32  Тоа, всушност, е најмалото од сите семиња, но кога ќе израсне, станува поголемо од секое друго растение во градината и станува дрво, така што птиците небесни+ доаѓаат и се населуваат на неговите гранки“.+ 33  Им раскажа уште една споредба: „Со царството небесно е како со квасец+ што го зема жена и го замесува* со три големи мери* брашно, додека не скисне целото“. 34  Сето тоа Исус му го зборуваше на народот користејќи споредби. Секогаш им зборуваше со споредби,+ 35  за да се исполни она што беше кажано преку пророкот: „Ќе ја отворам својата уста со споредби, ќе го објавувам она што е скриено од настанувањето на светот“.+ 36  Тогаш го распушти народот и влезе во куќата. А неговите ученици дојдоа кај него и рекоа: „Објасни ни ја споредбата за каколот на нивата“. 37  Тогаш тој рече: „Сејачот на доброто семе е Синот човечки, 38  нивата е светот,+ доброто семе се синовите на царството, каколот се синовите на Злобниот,+ 39  а непријателот што го посеа е Ѓаволот.+ Жетвата+ е свршетокот на овој поредок,*+ а жетварите се ангелите. 40  Според тоа, како што се собира каколот и се гори во оган, така ќе биде на свршетокот на овој поредок.+ 41  Синот човечки ќе ги испрати своите ангели и тие ќе ги соберат од неговото царство сите оние што ги наведуваат другите на грев*+ и оние што вршат беззаконие, 42  па ќе ги фрлат во вжарена печка.+ Таму ќе плачат и ќе чкртаат со забите.+ 43  Тогаш праведниците ќе светат+ како сонце+ во царството на својот Татко. Кој има уши, нека слуша.+ 44  Со царството небесно е како со богатство скриено во нива, кое човек го нашол и го скрил. Потоа од радост оди и продава сѐ+ што има, па ја купува таа нива.+ 45  Понатаму, со царството небесно е како со трговец што патува барајќи убави бисери. 46  Штом ќе најде еден скапоцен бисер,+ оди и веднаш продава сѐ што има и го купува.+ 47  Исто така, со царството небесно е како со мрежа фрлена во морето, во која се собираат секакви риби.+ 48  Кога ќе се наполни, ја извлекуваат на брегот, седнуваат, па добрите риби ги собираат+ во садови, а лошите+ ги фрлаат. 49  Така ќе биде на свршетокот на овој поредок: ќе излезат ангелите, ќе ги одвојат злите+ од праведните+ 50  и ќе ги фрлат во вжарена печка. Таму ќе плачат и ќе чкртаат со забите.+ 51  Дали го разбравте сето ова?“ Тие му рекоа: „Да“. 52  Потоа им рече: „Затоа, секој учител, кога е поучен за царството небесно,+ е како човек, домаќин, кој од својата ризница изнесува ново и старо“.+ 53  Кога ги раскажа овие споредби, Исус замина оттаму и отиде во друг крај. 54  И дојде во својот роден крај,+ па почна да ги поучува во нивната синагога,+ така што тие се восхитија и рекоа: „Од каде има овој мудрост и моќ за да прави такви дела? 55  Зарем не е ова синот на дрводелецот?+ Зарем мајка му не се вика Марија, а неговите браќа Јаков, Јосиф, Симон и Јуда? 56  И зарем не се сите негови сестри со нас?+ Од каде му е тогаш сето тоа?“+ 57  И не сакаа да веруваат во него.+ Но Исус им рече: „Пророкот никаде не останува без чест, освен во својот роден крај и во својот дом“.+ 58  И не изврши таму многу моќни дела* затоа што немаа вера.+

Фусноти

Види ја фуснотата за Мт 12:32.
Буквално: „три сеи“. Една сеа е 7,33 литри. Види го додатокот 13.
Буквално: „крие“.
Види ја фуснотата за Мт 12:32.
Буквално: „да се спрепнат“.
Или: „многу чуда“.