Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Kweilo̦k ko an Ri Kõnnaan ro an Jeova

Lale wãween ammim kõm̦m̦ani kweilo̦k ko am. Pukot juon jikin kweilo̦k me epaake eok.

Kappukot Juon Jikin Kweilo̦k Epaake Eok

Ta ko Rej Wal̦o̦k ilo Iien Kweilo̦k ko Ammim?

Ri Kõnnaan ro an Jeova rej kõm̦m̦ane iien kweilo̦k ak kabuñ eo aer ruo alen ilo kajjojo wiik. (Hibru 10:24, 25) Kweilo̦k kein repel̦l̦o̦k ñan an jabdewõt kobatok. Ilo iien kweilo̦k kein am, kõmij etale im lale ta eo Baibõl̦ ej kwal̦o̦k kake im kõmij l̦oore ta ko ej katakin kõm ñan kõm̦m̦ani.

Ilo iien kweilo̦k kein ewõr rej bõk kun̦aaer im uwaak, ãinwõt aer kõm̦m̦ane ilo im̦õn jikuul̦ ko. Bareinwõt, kweilo̦k kein rej jino im jem̦l̦o̦k kõn al im jar.

Kwõjjab aikuj juon iaan Ri Kõnnaan ro an Jeova bwe kwõn maroñ kobatok ñan iien kweilo̦k ko am. Kõmij karwaineneik jabdewõt ñan kobatok. Ejjel̦o̦k on̦ãn del̦o̦ñ im kõmij jab tõltõl jabawõt.