Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Kweilo̦k ko Rel̦l̦ap an Ri Kõnnaan ro an Jeova ilo Kajjojo Iiõ

Ilo kajjojo iiõ, Ri Kõnnaan ro an Jeova rej koba ippãn doon im kweilo̦k ium̦win 2 ak 3 raan. Kal̦apl̦o̦k am̦ jel̦ã kõn kweilo̦k kein rel̦l̦ap ilo kajjojo iiõ.

 

Kappukot Juon Jikin Kweilo̦k Epaake Eok