Ilo kajjojo iiõ, Ri Kõnnaan ro an Jeova rej koba ippãn doon im kweilo̦k ium̦win 2 ak 3 raan. Kal̦apl̦o̦k am̦ jel̦ã kõn kweilo̦k kein rel̦l̦ap ilo kajjojo iiõ.