Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Ta ko Rej Wal̦o̦k Ñe Kõmij Katak Baibõl̦ Ippãn Armej?

Ta ko Rej Wal̦o̦k Ñe Kõmij Katak Baibõl̦ Ippãn Armej?

Itok im lale bwe kwõn jel̦ã ta ko kõmij kõm̦m̦ani ñe kõmij katak Baibõl̦ ippãn armej ro ilo ejjel̦o̦k on̦ãn.