Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Naanin Ijjino ko ñan Jerbalin Kwal̦o̦k Naan

Ewõr Ke Kõjatdikdik ñan Ro Remej?

Ewõr Ke Kõjatdikdik ñan Ro Remej?

Ta kõjatdikdik eo ñan ro remej? Remaroñ ke bar mour?