Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan laajrak in katak ko

Naanin Ijjino ko kõn, Baam̦le n̦e Am̦ Emaroñ M̦õn̦õn̦õ

Naanin Ijjino ko kõn, Baam̦le n̦e Am̦ Emaroñ M̦õn̦õn̦õ

Kwõmaroñ lo ki eo ñan an baam̦le n̦e am̦ lo m̦õn̦õn̦õ. Pija in ej kwal̦o̦k kõn bok eo etan Baam̦le n̦e Am̦ Emaroñ M̦õn̦õn̦õ.