Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Mel̦el̦e ko kõn Bok ko ilo Baibõl̦

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Nihimaia

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Nihimaia

Mel̦el̦e ko kwõmaroñ katak kaki kõn bokin Nihimaia, bwebwenatoun kar kõkããl wõrwõrin Jerusalem ãlikin an kar RiJu ro kar jipo̦kwe ilo Babil̦on.