Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Mel̦el̦e ko kõn Bok ko ilo Baibõl̦

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Nahum

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Nahum

Kõmel̦el̦e ko ilo tukadu kõn bokin Nahum, im ej kõn juon kanaan ej kaalikkar an Jeova kajejjet kũtien naan eo an im an dike lãj.