Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Mel̦el̦e ko kõn Bok ko ilo Baibõl̦

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Joel

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Joel

Pija in ej kwal̦o̦k kõn ta ko renaaj wal̦o̦k ilo raan eo el̦ap an Jeova.