Kal̦apl̦o̦k am̦ mel̦el̦e kõn bokin Jabõn Kõnnaan. Bok in ej jipañ kõj ñan atartar ioon mãlõtlõt eo an Anij, ijello̦kun ad atartar iood make.