Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Mel̦el̦e ko kõn Bok ko ilo Baibõl̦

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Amos

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Amos

Kõmel̦el̦e eo ilo tukadu kõn bokin Amos me ear kanaan im kwal̦o̦k bwe jen kõjparok kõj jãn arõk m̦weiuk im kanaan kõn an naaj Messaia eo irooj ilo Aelõñ eo an Anij.