Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Mel̦el̦e ko kõn Bok ko ilo Baibõl̦

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Aiseia

Mel̦el̦e ko kõn Bokin Aiseia

Katak kõn kanaan ko an Aiseia me rej kaenõm̦m̦an kõj, katakin kõj, im letok kõjatdikdik ñan kõj.