Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan laajrak in katak ko

Mel̦el̦e ko kõn bokin Jeremaia

Mel̦el̦e ko kõn bokin Jeremaia

Katak kõn bokin Jeremaia, ilo bok in ej kwal̦o̦k kõn peran, kijenmej, kab kõjatdikdik.