Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Ta ko Rej Wal̦o̦k Ñe Kõmij Katak Baibõl̦ Ippãn Armej?

WÃWEEN DOWNLOAD