Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Naan in Keeañ  |  Nõm̦ba 1 2018

Naanin Ijjino

Naanin Ijjino

EWÕR KE TOKJÃN BAIBÕL̦ ILO RAAN KEIN?

Elukkuun lõñ mel̦el̦e ko jemaroñ loi jãn kein jerbal ko rekapeel ilo raan kein, innem ewõr ke tokjãn Baibõl̦ eo ke ej bokin jem̦aan? Baibõl̦ ej ba:

“Aolep jeje ko ilo Baibõl̦ rej letokin Jitũbõn Anij.”​—2 Timote 3:16, UBS.

Naan in Keeañ in ej kwal̦o̦k el̦aññe em̦ool an Baibõl̦ ba bwe jeje ko ie remaroñ tõl im jipañ kõj ilo aolep wãween ad mour.