Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Men ko Rekããl jãn Kweilo̦k El̦ap

Ilo jem̦l̦o̦kin kajjojo raanin kweilo̦k el̦ap, jipede link eo ñan juon iaan raan ko ñan am̦ maroñ lale ak taunl̦outi men ko rekããl.

 

VIEW
Grid
Laajrak

Raan 1