Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

KEIN JIPAÑ ÑAN KEIN KATAK EO AD, JERBAL EO AD IM WÃWEEN AD MOUR March 2017

WÃWEEN DOWNLOAD