Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Jerbal eo Ad im Wãween Ad Mour–Kein Katak  |  Jãnwõde 2018

Jãnwõde 1-7

MATU 1-3

Jãnwõde 1-7
 • Al 30 im Jar

 • Naanin Kõppel̦l̦o̦k (3 min. ak dikl̦o̦k)

KATAK KO RAORÕK JÃN NAANIN ANIJ

 • Aelõñin Lañ Epaak!”: (10 min.)

  • [Kõjo̦e pija eo etan Mel̦el̦e ko kõn Bokin Matu.]

  • Mt 3:1, 2, UBS—Jon RiPeptaij ear keeañ im ba bwe m̦õttan jidik enaaj itok Rũtõl eo an Aelõñin lañ (“kwal̦o̦k,” “Aelõñ,” “Aelõñin lañ,” “epaak” kõmel̦el̦e ko kõn eoon ko ilo Mt 3:1, 2, nwtsty-E)

  • Mt 3:4, UBS—Jon RiPeptaij ear mour ilo juon wãween me ear jokwane kõn men ko ewõr ippãn im ear wũjlepl̦o̦k aolepen mour eo an ñan kõm̦anm̦an ankilaan Anij (“Nuknuk eo an Jon RiPeptaij im Paotokin,” “Lokõs Ko,” “Honey Awiia” pija ko kõn Mt 3:4, nwtsty-E)

 • Kal̦apl̦o̦k Am̦ Mel̦el̦e: (8 min.)

  • Mt 1:3, UBS—Ilo menmenbwij eo an Jesus ilo bokin Matu me ej laajrake etan aolep em̦m̦aan ro, etke kar kobaik 5 kõrã ro ie? (“Temar” kõmel̦el̦e ko kõn eoon eo ilo Mt 1:3, nwtsty-E)

  • Mt 3:11—Ewi wãween ad jel̦ã bwe peptaij ej kitibuj an juon tulo̦k im jakol̦o̦k ium̦win dãn? (“peptaij kom̦” kõmel̦el̦e ko kõn eoon eo ilo Mt 3:11, nwtsty-E)

  • Ta eo jebta ko ñan wiik in rej katakin eok kõn Jeova?

  • Bar boin ta ko jet ilo jebta ko ñan wiik in kwaar loi?

 • Riit Baibõl̦: (4 min. ak dikl̦o̦k) Mt 1:1-17

KAL̦APL̦O̦K AM̦ JEL̦Ã KWAL̦O̦K NAAN

MOURIN KŨRJIN

 • Al 10

 • Ripoot in Jerbalin Kwal̦o̦k Naan eo Ad Kajjojo Iiõ: (15 min.) Juon katak me juon em̦m̦aan ej lale eklejia ej kõm̦m̦ane. Ãlikin an em̦m̦aan in riiti lõta eo jãn ra eo ikijjeen ripoot in jerbalin kwal̦o̦k naan eo ad, en interpiu jet rukwal̦o̦k ro em̦õj an kar kããlõt er l̦o̦k im̦aan, im ewõr bwebwenato ko rem̦m̦an rar loi ke rar kwal̦o̦k naan iiõ eo ej jem̦l̦o̦kl̦o̦k.

 • Katak Baibõl̦ an Eklejia: (30 min.) lv katak 13 pãr. 5-15, im bo̦o̦k eo ilo p. 172

 • Ãlij Jidik im Kwal̦o̦k Katak ko ñan Wiik in Lal̦ (3 min.)

 • Al 3 im Jar