Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Roñjake Anij im Kwõnaaj Mour Indeeo

 BAAT 9

Ñããt Lal̦ in Enaaj Erom Juon Pedetaij?

Ñããt Lal̦ in Enaaj Erom Juon Pedetaij?

Apañ ko im jej loi rej kam̦ool bwe m̦õttan jidik Aelõñ eo an Anij enaaj ukot lal̦ in ñan juon pedetaij. Luk 21:10, 11; 2 Timote 3:1-5

Baibõl̦ eo ear kwal̦o̦k bwe men ko jej loi rainin renaaj kar wal̦o̦k. Ear ba bwe armej ro renaaj arõk ak mejen jããn, lãj, im l̦õmn̦ak wõt kõn kõn̦aan ko aer make. Bareinwõt ajri ro reban pokake jemãer im jineer.

Ear bareinwõt ba bwe enaaj wõr m̦akũtkũt lal̦, tarin̦ae, kwõle, im nañinmej ko rekapopo. Men kein aolep rej wal̦o̦k kiiõ.

Bareinwõt Jijej ear ba bwe nuuj eo em̦m̦an kõn Aelõñ eo an Anij enaaj peddejake iaolepen lal̦.Matu 24:14.

 Aelõñ eo an Anij enaaj jol̦o̦k aolep men ko renana. 2 Piter 3:13

Ejjabto jãn kiiõ Jeova enaaj ko̦kkure aolep ro renana.

Naaj kalbuuji Setan im enjel̦ ro renana.

Ro im rej roñjake Anij renaaj mour ilo pedetaij, ijo im armej ro wõt rewãnõk renaaj amn̦ak ie. Reban bar mijak kõnke aolepen lal̦ in enaaj obrak kõn armej ro rem̦m̦an im rej yokwe doon.