Rejetake Anij im tiljek wõt ñan e. 1 Piter 5:6-9

Kõjparok eok jãn jabdewõt m̦anit ej n̦ae katak ko ilo Baibõl̦ eo. Meñe epen ak kwõj aikuj kate eok ñan jab bõk kun̦aam̦ ilo men kein.

Jab bõk kun̦aam̦ ilo aituerõk ko an kien. Rejjab rejetake Jeova im Aelõñ ak kien eo an.

 Kwõj kõm̦m̦ane pepe eo em̦m̦antata ñe kwõj roñjake Anij. Matu 7:24, 25

Kobal̦o̦k ippãn Ri Kõnnaan ro an Jeova im renaaj jipañ eok ñan epaake Anij.

Kwõn wõnm̦aanl̦o̦k im katak kõn Anij im kate eok ñan pokake kien ko an.

Ñe ekajoor tõmak eo am̦, kwõj aikuj ajel̦o̦k mour eo am̦ ñan Jeova im peptaij.Matu 28:19.

Kwõn roñjake Anij. Riiti Baibõl̦, im kajjitõk ippãn juon iaan Ri Kõnnaan ro an Jeova bwe ren katak ippam̦. Innem, kwõn mour ekkar ñan men ko kwaar katak kaki. El̦aññe kwõj kõm̦m̦an ãindein, kwõnaaj mour ñan indeeo.Jabõn Kõnnaan Ko 2:21.