Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Roñjake Anij im Kwõnaaj Mour Indeeo

 BAAT 12

Ewi Wãween Baam̦le eo Am̦ Emaroñ M̦õn̦õn̦õ?

Ewi Wãween Baam̦le eo Am̦ Emaroñ M̦õn̦õn̦õ?

Baam̦le ko renaaj m̦õn̦õn̦õ el̦aññe rej yokwe doon. Epesõs 5:33

Anij ear karõk bwe em̦m̦aan im kõrã wõt ren m̦are.

L̦eo ej aikuj yokwe lio pãleen im jouj ñan e. Ej aikuj bareinwõt mel̦el̦e kõn eñjake ko an lio.

Lio ej aikuj jipañ l̦eo pãleen.

Ajri ro rej aikuj pokake jemãer im jineer.

 Kwõn jouj im em̦m̦an ñan baam̦le eo am̦. Kwõn m̦ool ñan er im jab lãj ñan er. Kolosse 3:5, 8-10

Baibõl̦ eo ej ba bwe l̦eo ej aikuj yokwe lio pãleen ãinwõt ej yokwe ãnbwinnin. Bareinwõt ej ba bwe lio ej aikuj kautiej l̦eo pãleen.

Ellolo jãn eo pãleem̦ ej juon bõd el̦ap. Kwõj aikuj tiljek wõt ñan eo pãleem̦.

Naan in Anij ej katakin ro uwaan baam̦le ko kõn ewi wãween remaroñ m̦õn̦õn̦õ.