Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan laajrak in katak ko

 KATAK 15

Etke Kwõj Aikuj Wõnm̦aanl̦o̦k Wõt im Katak kõn Jeova?

Etke Kwõj Aikuj Wõnm̦aanl̦o̦k Wõt im Katak kõn Jeova?

1. Ilo am̦ katak Baibõl̦ eo, ewi wãween men in emaroñ jipañ eok?

Ejjel̦o̦k pere bwe katak ko jãn Baibõl̦ eo ilo bok in rar kal̦apl̦o̦k yokwe eo am̦ ñan Jeova. Kwõj aikuj kate eok bwe yokwe in am̦ ñan Anij en l̦apl̦o̦k wõt. (1 Piter 2:2) Kwõmaroñ bõk jeraam̦m̦an eo ñan mour indeeo el̦aññe kwõj ruwaakl̦o̦k wõt ñan Anij ilo am̦ katak Baibõl̦ eo.Riit Jon 17:3; Jud 21, UBS.

Tõmak eo am̦ enaaj kajoorl̦o̦k ilo am̦ naaj wõnm̦aanl̦o̦k im katak kõn Anij. Tõmak eo am̦ enaaj jipañ eok bwe kwõn kabuñbũruon Anij. (Hibru 11:1, 6) Enaaj jipañ eok bwe kwõn ajl̦o̦k kõn bõd ko am̦ im kajjitõk jol̦o̦k bõd ippãn Anij. Tõmak eo am̦ enaaj bar jipañ eok ñan kõm̦m̦an oktak ko rem̦m̦an ilo mour eo am̦.Riit Jerbal 3:19.

2. Ilo am̦ katak Baibõl̦ eo, ta eo kwõmaroñ kõm̦m̦ane ñan jipañ ro jet?

Kwõmaroñ jar im ajel̦o̦k mour eo am̦ ñan Jeova im erom juon jeran eo epaak

Kwõnaaj kõn̦aan bwebwenato ippãn ro jet kõn men ko kwõj katak kaki. Kõj aolep jej m̦õn̦õn̦õ in bwebwenato ippãn ro jet kõn ennaan ko rem̦m̦an. Ilo am̦ wõnm̦aanl̦o̦k wõt im katak Baibõl̦, kwõnaaj katak kilen kõjerbale Baibõl̦ eo ñan kõmel̦el̦eik ro jet kõn tõmak eo am̦ ilo Jeova im kõn ennaan eo em̦m̦an.Riit Rom 10:13-15.

Elõñ armej rej jino aer bwebwenato kõn ennaan eo em̦m̦an ippãn ro m̦õttaer ak ro nukũer. Kwõn kwal̦o̦k jouj ilo am̦ bwebwenato ippãer. Kwõn jab kajju ba ñan er bwe eriab kabuñ ko aer. Ijello̦kun, kwõn bwebwenato ippãer kõn kallim̦ur ko an Anij. Em̦ool bwe armej ro remaroñ reel kõn naan ko am̦. Bõtab, keememej bwe enaaj l̦apl̦o̦k aer reel el̦aññe kwõj kwal̦o̦k jouj.Riit 2 Timote 2:24, 25.

3. Ewi joñan am̦ naaj epaake Anij?

El̦aññe kwõj wõnm̦aanl̦o̦k wõt im katak kõn Naan in Anij, men in emaroñ jipañ eok bwe kwõn epaakel̦o̦k wõt Anij. Innem, kwõmaroñ  erom juon jeran Jeova elukkuun epaak. Ilo m̦ool, kwõnaaj erom juon iaan ro ilo baam̦le eo an.Riit 2 Korint 6:18.

4. Ta ko kwõj aikuj kõm̦m̦ani bwe kwõn epaakel̦o̦k wõt Anij?

Kwõmaroñ epaakel̦o̦k wõt Anij ilo am̦ wõnm̦aanl̦o̦k wõt im katak Baibõl̦ eo. (Hibru 5:13, 14) Jouj im kajjitõk ippãn juon iaan Ri Kõnnaan ro an Jeova bwe en katak Baibõl̦ ippam̦ kõn bok eo etan Ta eo Baibõl̦ Ej Lukkuun Katakin Kõj? El̦aññe kwõjjab bõjrak jãn am̦ katak jãn Naan in Anij, enaaj l̦apl̦o̦k am̦ m̦õn̦õn̦õ im kwõnaaj lo tõprak ilo mour eo am̦.Riit Sam 1:1-3; 73:27, 28.

Ennaan eo em̦m̦an ej itõk jãn Jeova, Anij in m̦õn̦õn̦õ. Kwõmaroñ epaakel̦o̦k wõt Anij el̦aññe kwõj kobal̦o̦k ippãn armej ro doon. (Hibru 10:24, 25, UBS) Kiiõ ke kwõj kate eok im kabuñbũruon Jeova, men in ej kalikkar bwe kokõn̦aan bõk mour eo em̦ool. Eñin ej mour ñan indeeo. Kwõj aikuj kate eok bwe kwõn epaake Anij. Ejjel̦o̦k juon men em̦m̦anl̦o̦k jãn men in.Riit 1 Timote 1:11; 6:19.