Skip to content

Kusimikila Uku Cifulo Icisisimikilwako Sana—Ku Ireland

Kusimikila Uku Cifulo Icisisimikilwako Sana—Ku Ireland

Amu lupwa lumwi izile yatandika ukutemwana nu kuvwana sana lino yaile ku kusambilizya antu Baibo aaya uku cifulo icisisimikilwako sana.