Mulimo Witu wa Kusimikila Konsi

UKUSIMIKILA KONSI

Kavidyo: Cingazipa Ukulolapo Nupya!

Ilolelini vino umulimo wa kusimikila ukuombwa umu nzila iiyeele mu Manhattan, ku New York, na vino umulimo uu ukulenga ukuti antu yapokako impapulo izikalanda pali Baibo.

UKUSIMIKILA KONSI

Kavidyo: Cingazipa Ukulolapo Nupya!

Ilolelini vino umulimo wa kusimikila ukuombwa umu nzila iiyeele mu Manhattan, ku New York, na vino umulimo uu ukulenga ukuti antu yapokako impapulo izikalanda pali Baibo.

Kusimikila Uku Cifulo Icisisimikilwako Sana—Ku Ireland

Amu lupwa lumwi yakulondolola vino ukusimikila ilandwe lisuma ku cifulo icisisimikilwako sana kwayazwa ukutemwana.

Ukusimikila Uku Cifulo Icisisimikilwako Sana—ku Australia

Ulupwa lwakwe ya Nte Yakwe Yeova lukuya umu kusimikila antu aya uku cifulo icisisimikilwako sana umu Australia.

Kuomvya JW.ORG pa Kunenako Antu Ivya Muli Baibo

Ya Nte Yakwe Yeova, ance na akalamba yatemwa ukuomvya webusaiti yii ipya pa kunenako antu aingi api landwe lisuma ilya Wene wakwe Leza.