Vino Tukapanga nu Kusalanganya Impapulo

KUPANGA NU KUSALANGANYA IMPAPULO

Kavidyo: Lupungu Lwa Mulinzi—Lukapangwa Ukufuma Umu 1879

Lolini vino magazini aakapangwa sana ukuluta ya magazini yonsi umu nsi walolekanga navino wasenuka.

KUPANGA NU KUSALANGANYA IMPAPULO

Kavidyo: Lupungu Lwa Mulinzi—Lukapangwa Ukufuma Umu 1879

Lolini vino magazini aakapangwa sana ukuluta ya magazini yonsi umu nsi walolekanga navino wasenuka.

Yapeelwa Umulimo wa Kusenula “Mazwi Yakwe Leza”—Loma 3:2

Ya Nte Yakwe Yeova yaomvya Mabaibo aingi pa myaka 100 yapita. U mulandu ci uno yapingwilile ukusenula Baibo mu Cizungu icikaomviwa ndakai?

Yakaiza Uku Kupanga Inyimbo

Pa myaka ukuluta pali 40 ya kalizya ya vilimba kufuma uku mpanga izingi yakauvwa ningo sana ukupanga inyimbo pamwi na aunze mwi umba lyonga.

Vino Yakapokelela Impapulo Umu Congo

Ya Nte Yakwe Yeova yakapita inyendo izitali cila mwezi ukutwala Mabaibo ni mpapulo izikalanda pali Baibo uku yantu akaikala umu Democratic Republic of the Congo.