Skip to content

BAIBO IKASENULA UMI

Nizile Mpata Imipepele

Nizile Mpata Imipepele

Ya Tom yalondesyanga sana ukuzumila muli Leza nomba izile yapata imipepele. Lolini vino ukusambilila Baibo kwizile kuyavwa ukuya nu utailo.