Skip to content

Kuno Yasungila Mabaibo ya Kutamba Aakaleta Ululumbi Ukwi Zina Lyakwe Yeova

Kuno Yasungila Mabaibo ya Kutamba Aakaleta Ululumbi Ukwi Zina Lyakwe Yeova

Kufuma pano twayuliile umwa kutambila Mabaibo uku maofesi yakalamba yakwe ya Nte umu 2013, aina yasangwila Mabaibo aingi aasizanwa sana nupya aakalondekwa cuze. Pa Mabaibo yaayo paya Complutensian Polyglot na Baibo wa King James uwatandikilepo ukupangwa alino na Baibo wa Erasmus uwa Cigiliki uwa “Upangano Upya.”