Skip to content

Ivyeo pa Maofesi nu Kutandala

Tuli nu luzango cuze ukumulaalika ukuti mukize mukatandale uku maofesi itu ni vikuulwa vya kupulintilamo. Zanini vifulo ukwaya maofesi alino ni nsita ya kutandala.

Ku South Africa

1 Robert Broom Drive East

Rangeview

KRUGERSDORP

1739

KU SOUTH AFRICA

+27 11-761-1000

Kutandala

Kutampa pa Mande kufika pali Cisano

8:​00 hrs kufika 11:00 hrs, nu kufuma 13:00 hrs kufika 16:00 hrs

Mulamala ukutandala pa maawala yaili

Vino Tukaomba

Tukapulinta mabuku, yamagazini, tubuku, nu tupepala twilandwe umu ndimi ukuluta pali 130 nu kuvituma uku vilongano ukucila pali 15,000 umu mpanga 20. Tukasenula impapulo izikalanda pali Baibo umu ndimi 23. Tukatungilila makule ya Mang’anda ya Wene umu mpanga 42.

Kopini kabuku kakuomvya pa kutandala.