Skip to content

BAIBO IKASENULA UMI

Amaka Yaya Umu Kuombela Yeova

Amaka Yaya Umu Kuombela Yeova

Ilembelo lyonga ilya muli Baibo lyazwilizye umwina Hércules ukumanya ukuti angata imiyeele iya unkalwe nu kuya ni isuma.