Skip to content

A Weni Uwatandike Imipepele Yako ya Nte Yakwe Yeova?

A Weni Uwatandike Imipepele Yako ya Nte Yakwe Yeova?

Iuvi lyakwe ya Nte Yakwe Yeova ilya ndakai lyatandike ku ma 1870. Pa nsita iiya, asambi yakwe Baibo aali akaliumba kanono sile aikalanga mupipi na Pittsburgh, Pennsylvania, uku United States, yakolongananga lyonsi ku kusambilila sana Baibo. Yalinganyanga ivisambilizyo vya mu macalici kuli vino Baibo ikasambilizya. Vino yasambililanga yatandike ukuvilemba umu mabuku, ya nyunzipepala, na magazini ino ndakai tukati Lupungu Lwa Mulinzi—Ulukamanyisya Antu pa Wene Wakwe Yeova.

Mwi umba lilyo ilya yasambi ya Baibo mwali nu monsi uwi zina lyako Charles Taze Russell. Nanti cakuti Russell u watungululanga lino yakusambilila Baibo pa nsita iiya, napya nanti cakuti u watandikilepo ukuya uwakupituluka muli magazini wa Lupungu Lwa Mulinzi, asi wino watandike imipepele ipya. Cino Russell na asambi ya Baibo yalondesyanga, u kusambilizya antu ivisambilizyo vyako Yesu alino nu kucita vino Aina Klistu ya kutandikilapo yacitanga. Yesu aliwe watandike icilongano ca Ina Klistu, fwandi twamanya ukuti aliwe watandike iuvi litu.—Kolose 1:18-20.