Skip to content

U Mulandu ci Uno Mwe ya Nte Mukayila Uku Kusimikila Uku Ng’anda ni Ng’anda?

U Mulandu ci Uno Mwe ya Nte Mukayila Uku Kusimikila Uku Ng’anda ni Ng’anda?

Yesu wanenyile alondezi yakwe ukuti ‘yacite antu amu nko zyonsi ukuya alondezi.’ (Mateo 28:19, 20) Lino Yesu watumile asambi yakwe akutandikilako, wayanenyile ukuti yaye uku mang’anda ya yantu. (Mateo 10:7, 11-13) Pa cisila ca mfwa yakwe Yesu, Aina Klistu akutandikilako yatwalilile ukusimikila Ilandwe konsi “pa lwalala nu mu mang’anda.” (Milimo 5:42; 20:20) Tukalondela vino Aina Klistu amu nsita ya atumwa yacitanga, nupya twazana ukuti ukusimikila uku ng’anda ni ng’anda ili nzila isuma ikatwazwa ukuzana antu nu kuyasimikila ningo.