Skip to content

Uzye ya Nte Yakwe Yeova Yakwata ya Simapepo Yano Yakafolisya?

Uzye ya Nte Yakwe Yeova Yakwata ya Simapepo Yano Yakafolisya?

Wakwe vino cali uku Ina Klistu akutandikilako, Ya Nte Yakwe Yeova yataakwata yasimapepo aapusanako na antu yauze amu cilongano. Yonsi yano yawatiziwa, aa kasimikila, nupya yakaomba umulimo wa kukosoola nu kusambilizya antu. Ya Nte yaaya umu vilongano ivikakwata antu mupipi na 100. Cila-cilongano mukaya aonsi amanyikisya ningo vyakwe Leza aakasoololwa ukuya “aikolo” nanti ya eluda. (Tito 1:5) Kusi aakayalipila pa milimo ino yakaomba.