Skip to content

Uzye ya Nte Yakwe Yeova Yakafumya Kwi Impiya Zino Yakaomvya Umu Mulimo Wao?

Uzye ya Nte Yakwe Yeova Yakafumya Kwi Impiya Zino Yakaomvya Umu Mulimo Wao?

Mulimo witu wa kusimikila ukatungililwa ni misangulo ya kuitemelwa iikafuma kuli ya Nte Yakwe Yeova. Pa kulongana kwitu, pasiiya ukupoka imituulo, napya ya Nte yataayanena ukuti yalinzile ukupeela iciikumi. (Mateo 10:7, 8) Lelo, umu vifulo vino tukalonganilamo mukaya utumbokosi tuno antu yonsi aakulonda ukusangwilako yakasumbilamo imisangulo yao. Nupya kusiiya nu kumanya aatiyasangwilako.

Cimwi icikalenga ukuti impiya zino tukakwata zyatukwana i cakuti, tutakwata yasimapepo yano tukafolisya. Nupya yasitulipila lino tukuya uku kusimikila uku ng’anda ni ng’anda, alino ni vifulo vino tukalonganilamo vitaaya ivya lulumbi.

Misangulo yonsi iikatumwa uku maofesi yako ya Nte Yakwe Yeova, ikaomviwa uku kwazwilizya antu atiyaponelwa na mazanzo, kusakamala ya misyonali na angalizi akatandalila ivilongano, kwavwilizya umulimo wa kukuula mang’anda muno tukalonganila, alino nu kupulinta Mabaibo ni mpapulo zyuze izya kusambililamo vyakwe Leza nu kuzisenda pakuti zikafike uku ncende zyuze.

Cila muntu akaisoolwela ndi cakuti akulonda ukupeela umusangulo wa kwazwilizya ivikulondekwa pa cilongano, nanti ukwavwilizya umulimo wa mu nsi yonsi, nanti sile ukusangwilako kuli vyonsi vyoili. Lyonsi kwene amu vilongano vyonsi yakayanena vino impiya zino yakusangula zikuomba.