Skip to content

Vyakutwazwa pa Kusambilila

Kopini ivyakutwazwa pa kusambilila, nu kulaviomvya capamwi ni buku lyakuti Uzye Baibo Ikatusambilizya Vyani? Pitulukini muli vino mwazumilamo, uvwikisyini vino Baibo ikasambilizya, napya sambililini vino mungatungilila ivizumilo vinu.

Mutweleleko, ivyeo vii vitali viyepo pa Intaneti mu lulimi luu.