Skip to content

Uzye Ukupeepa Fwaka U Luyembu?

Uzye Ukupeepa Fwaka U Luyembu?

Vino Baibo yalandapo

Baibo italumbulapo ukupeepa * nanti imiomvyezye iliyonsi yakwe fwaka. Nomba nanti ciye vivyo, mwaya ivisinte ivikalanga ukuti Leza atazumilizya ivilivyonsi ivingonona umi nupya akalola ukupeepa fwaka ukuti uluyembu.

  • Ukucindika umi. “Leza . . akapeela umi nu muza.” (Milimo 17:24, 25) Vino umi wafuma kuli Leza, tutalinzile ukucita iciliconsi icingipimpazya umi witu, icili wa kupeepa.

  • Ukutemwa anji. “Uwatemwa umuzo ndi vino waitemwa.” (Mateo 22:39) Ndi cakuti umwi akupeepa apali antu yauze ala asikulanga ukutemwa. Yayo akafuutako sile umuza wa cinunu cakwe fwaka yaya sana umu uzanzo uwakulwala indwala izilizimwi na zino ya kapeepa yakwe fwaka aineco yakalwala.

  • Tukalondekwa ukuya aamuzilo. ‘Mupele mili inu kuli Leza wa mpolelwa zya umi, nu kuipelesya mu kumuombela nu kumuzanzya.’ (Loma 12:1) “Tulinzile kufumako ku vintu vyonsi vino vikakowezya mili nga ni mipasi itu. Acino pa koopa Leza twaezya kuya amuzilo.” (2 Kolinto 7:1) Ukupeepa kutazipa nupya vyapusana sana nu kuya aamuzilo alikuti ukuya ausaka nupya asanguluke pano aakapeepa fwaka yakaonona imili yao ku mufulo sile.

Uzye Baibo yalandapo vimwi pa kupeepa impwanyi nanti pa milembo yuze ikavulunganya uwongo?

Baibo italumbulapo impwanyi nanti imilembo yuze ikolineko. Nomba mwaya ivisinte ivikalesya milembo ii ipe ikalenga antu ukuteekwa uzya. Ukulunda pa visinte vii ivisisenuka, kwaya na vii ivili apisika:

  • Tukalondekwa ukuikaanya umu melenganyo. “Uwatemwa Mwene Leza wako . . . na mano yako yonsi.” (Mateo 22:37, 38) Umuntu atanga apindulule amelenganyo yakwe ndi cakuti akuomvya imilembo ikavulunganya uwongo, nupya antu aingi yateekwa uzya ku milembo kwene ii. Amelenganyo yao yasintilila sile pa kuomvya milembo kwene ii ikavulunganya uwongo ukuluta ukwika amano ku kuzifya imyelenganyizizye yao.—Filipi 4:8.

  • Ukuvwila amasunde ya mu wikazi. ‘Mwatontela ya kateeka na yao ali pa utunguluzi.’ (Tito 3:1) Umu mpanga izingi, isunde lyalesya ukuomvya imilembo imwi ikavulunganya uwongo. Ndi cakuti tukulonda twazanzya Leza, tulinzile ukuvwila yayo ali pa utunguluzi.—Loma 13:1.

^ pala. 3 Ukupeepa ukukulandwapo paa ukwakupeepa imisyanga, ukupomba fwaka mu tupepala, ukupeepa ukuomvya impaipi, nanti ukupeepa ukuomvya impaipi ya manzi. Nomba nanti ciye vivyo, ivisinte vya muli Baibo vikalanda pa kupeepa kulikonsi alikuti ukusyeta fwaka, insunko, fwaka wa ku malaiti alino ni misango yuze ikolineko.