Skip to content

U Mulandu ci Uno Tulinzile Kupepela Mwizina Lyako Yesu?

U Mulandu ci Uno Tulinzile Kupepela Mwizina Lyako Yesu?

Vino Baibo yalandapo

Tulinzile ukupepela umwi zina lyako Yesu pano ali nzila sile ino Leza watupeela iyakulandilamo nawe. Yesu watiile: “Nene ndi nzila, ni cumi, nu umi. Pasi umwi angiza kuli Tata suka wizila muli nene.” (Yoane 14:6) Nupya Yesu wanenyile atumwa yakwe ukuti: “Nkumunena cumi vino Tata alamupeela consi cino mulamulenga mwi zina lyane.”—Yoane 16:23.

Milandu na yuze ino tulinzile ukupepela umwi izina lyakwe Yesu

  • Twacindika Yesu na Isi, Yeova Leza.—Filipi 2:9-11.

  • Tukalanga ukuti tukataizya pa mfwa yako Yesu ino Leza watupeela pakuti tukululwe.—Mateo 20:28; Milimo 4:12.

  • Tukacindika cifulo cino Yesu wakwata ica kuvwangilako antunze kuli Leza.—Ayebulai 7:25.

  • Tukacindika umulimo uno Yesu wakwata wako Simapepo Mukulu aangatwazwa ukuya na ucuza usuma na Leza.—Ayebulai 4:14-16.