Skip to content

I Vyani Vikalangilila “Manda ya Kusyalikizya Nanti “Insita ya Mpelelekezyo”?

I Vyani Vikalangilila “Manda ya Kusyalikizya Nanti “Insita ya Mpelelekezyo”?

Vino Baibo yalandapo

Baibo ikalanda pa vintu ivili nu kulacitika ivilalangilila “mpelelekezyo ya nsi.” (Mateo 24:3; King James Version) Baibo ikaama insita ii ukuti “manda akusyalikizya” nanti “insita ya mpelelekezyo.” (2 Timoti 3:1; Danieli 8:19; Easy-to-Read Version) Ivyalondelelapo i vikalangilila ukuti tuli mu manda ya kusyalikizya nanti mu nsita ya mpelelekezyo ino mausowelo yalandapo:

Uzye tukwikala mu “manda akusyalikizya”?

Ee. Ivikucitika alino umu kukonkana wakwe vino Baibo yalandapo vikalanga ukuti manda akusyalikizya yatandike mu 1914. Pa nsita iya, alino Uwene wakwe Leza watandike ukuteeka ukwi yulu, ni ca kutandikila cino Uwene wacisile ukusumba Satana Ciwa ni viwa vyakwe ukufuma ukwi yulu nu kuyapeela muno yalinzile ukupeelela umu vicitwa vyao pano nsi. (Umbwilo 12:7-12) Vino Satana akaponzya antu ndakai tukavilola umu miyele iipe ni vicitwa ivikalanga amanda akusyalilizya umwaya “utusita tutale.”—2 Timoti 3:1.