Skip to content

Vya Kucita Pakuti Mwataila Leza

Manyini Leza

Uzye Leza wa Cumi A Weni?

Uzye Leza wakwata izina, alino uzye akatusakamala?

Uzye Leza A Weni Zina?

Uzye mwamanyile ukuti Leza wakwata izina ilikalondolola ningo vino waiyela?

Icumi Pali Leza na Klistu

Upusano ci uwaya pali Yeova Leza na pali Yesu Klistu?

Uzye Leza Waya Uli?

I miyele ci iyiyele ino Leza wakwata?

Uzye Leza Wamwikako Mano?

I vyani ivikalanga ukuti Leza akatemwa ndi tuli ni nsansa?

Uzye Leza Wakwata Uluse?

Baibo ikatunena ukuti Leza akalola, kutuvwikisya, nu kutuvwila uluse.

Mulandu Uno Utailo Wacindamila

Nizile Mpata Imipepele

Ya Tom yalondesyanga sana ukuzumila muli Leza nomba izile yapata imipepele ni milimo iyaombwangamo iitaakweti upiliulo. Uzye ukusambilila Baibo kwayazwile uli ukumanya Leza nu kumutaila?

Utailo ni Ntazi Izyayamo

U Mulandu ci Uno Leza Atalesezya Ucuzi?

Antu aingi yakauzya umulandu uno umu nsi mwavulila ulupato nu ucuzi. Vino Baibo ikaasuka vikatukomelezya nu kututeekezya.

Vino Mungapalama Kuli Leza

Mungacita Uli Pakuti Leza Aye Cuza Winu?

Sambililini mumanye ndi cakuti Leza akauvwa mapepo yonsi, na vino tufwile ukupepa, alino na vino tufwile ukucita pakuti tupalamile sana kuli Leza.

U Mulandu ci Uno Uwila Ukulu Cuze Uno Leza Watupeela Wacindamila?

I vyani vikalenga uwila uye ucindame sana? Ukwelenganya pa vintu ivikalenga umwi atupeele uwila cingalenga twataizya sana pa mpolelwa.

Uzye Naswe Tungacita Ivingazanzya Leza?

Icasuko tungacizana ndi twelenganya pali vino Yobo, Loti na Davidi yacisile, nayo kwene insita zimwi yatazile iyaluvyanyapo.

Uzye Mungikala Uli Manda pe?

Baibo ikatunena ukuti yayo akacita kulonda kwakwe Leza yalikala manda pe. Lolini ivintu vitatu vino akalonda twacita.

Vino Leza Akamusakamala Vingamwavwa

Malembelo yakatwavwa kukomya utailo mu malayo yano Leza watulaya pa vilacitika ku nkoleelo.