Skip to content

Kuwelenga nu Kusambilila Baibo

Kuwelenga Baibo

U Mulandu ci Uno Mulinzile Ukuwelengela Baibo?

Uzye aingi yacita uli pakuti yaipakizye ukuwelenga Baibo?

Uzye Baibo Ingangazwa Uli?—Ciputulwa 1: Kumanya Ivyeo Ivyaya Muli Baibo

Ndi wazanyile imbokosi ikulu cuze ino yasungilamo ivintu vya mpiti, uzye utange utemwe ukulola ivili mwenemo? Baibo ili mbokosi kwene iyo. Mwene mwaya ivyuma ivingi.

Uzye Baibo Ingangazwa Uli?—Ciputulwa 2: Waipakizya Lino Ukuwelenga Baibo

Inzila 5 izingalenga uwalola ivyaya umu malembelo kwati vikucitika.

Kusambilila Baibo

U Mulandu ci Uno Mulinzile Ukusambilila Baibo?

Uzye mwatala mwalandapo ukuti, ‘Ntakwata insita,’ nanti “Naakwata ivyakucita ivingi?

U Mulandu ci Uno Tulinzile Ukuvwikisya ivyaya Muli Baibo?

Antu aingi yakacindika sile Baibo ukwaula nu kumanya vino ingayavwa.