Skip to content

Mpapulo Zyakwe Baibo

Cimfungwa ca Mpiti “Capombolwilwe”

Mu 1970 akaimbulula i vyampiti yazanyile icimfungwa icipye ku Engedi, mu Izilaeli. Pa mulandu na masyini wa kucitilako sikani wino yakaama ati 3-D, cimfungwa ‘capombolwilwe.’ I vyani ivyali pa cimfungwa?

Baibo Yatwaliila Ukuyako na Ndakai Kwene

Yakalemba yakwe Baibo na yakakoplola, yaomvya impapa ni vimelwa ukulembelapo amazwi amuli Baibo. U munzila ci muno ivyalembwa kwene vivyo vyatwalilila ukufika na ndakai?