UKUFUMA umu 1992, Iumba Ilikatungulula, lyapeela ya eluda yamwi aamanya ivingi, umulimo wakwazwilizya amakomiti aaya umwi umba ilikatungulula. * (Lolini futunoti.) Aina yaa, aaya umwi umba lya “mfwele nazyuze,” yakaazwilizya sana Iumba Ilikatungulula. (Yoane 10:16) Yakazanwa uku kukomana ukukayako cila mulungu umu makomiti yano yaayamo. Umulimo wao u wa kulanda ivikulondekwa ukuombelwapo nu kulanzyanya vino yangaombela pa vintu vivyo. Lyene aaya umwi Umba Ilikatungulula nga yapingula vino yamaomba, alino lyene aina yaa, yakaazwilizya ukuti vintu vivyo viombwe. Aina yaa yakaitemelwa ukuomba imilimo iili yonsi ino yapeelwa. Yakapita na ina amwi Umba Ilikatungulula uku maukongano aiyele alino na maukongano ya mpanga zingi. Nupya aina yaa, yakaayatuma nu mukutandalila amaofesi anono aamusambo.

Umwina wenga kaazwa, uwaomba ukufuma umu 1992 walanzile ati, “nga nkwika mano uku milimo ino napeelwa, aina aaya umwi Umba Ilikatungulula yangaika sana mano ku kupekanya vyakwe Leza.” Umwina na muze uwaomba umulimo uu uwa kwazwa iumba ilikatungulula pa myaka 20, walanzile ati: “Ala i syuko wakwe cimwi ukuomba umulimo uu.”

Aina aaya umwi Umba Ilikatungulula yapeela aina yaa imilimo iingi, nupya yakataizya sana vino aina yaa acisinka yakaombesya. Fwandi lekini swensi ‘twapeela umucinzi ku yantu yonsi aya wakwe yaa.’—Filipi 2:29.

^ par. 2 Nga mukulonda ukumanyilapo na vyuze apa milimo ino makomiti yaa 6 yakaomba, lolini ifwa 131 umwi buku lyakuti Uwene wakwe Leza ukuteeka (Ubufumu bwa kwa Lesa Bwalitendeka Ukuteeka!)