UZYE MUNGATUULI?

Uzye Leza u walondanga ukuti twafwa? Baibo ikalanda ukuti: [Leza] alayakumbula minsozi yonsi. Kutalaya imfwa nupya.”Umbwilo 21:4.

Ulupungu luu lukulondolola pali vino Baibo ikalanda pa umi ni mfwa.