“Mwanane, Leza aliwe wamanya ivisuma. .  . . Utaalila.”

Amazwi yaa, ayano yatotozile mama umwi uwizina lyakuti Bebe, lino wali apa ndosya yakwe ya isi, aafwile umu uzanzo wa pa museo.

Bebe watemilwe sana ya isi. Umuntu umwi uwatemilwe sana ulupwa lwakwe Bebe, u walanzile amazwi yaaya, nomba amazwi yaayo yatatekizye Bebe. Lyonsi walandanga ukuti “imfwa yako yatata itaazifile.” Lino Bebe wawelenzile akabuku akalandanga apa mfwa yakwe ya isi, ala papita ni myaka, watwalilile ukuya nu ulanda.

Fwandi wakwe viivi kwene vino caali kuli Bebe, citangupala umuntu ukuta ukuya nu ulanda ndi wafwilwa, maka-maka ndi yatemwanine sana nu muntu aatafwa. Baibo ikalondolola imfwa ukuti u “Mwanisi uwa kusyalikizya.” (1 Kolinto 15:26) Imfwa iipa cuze nupya ndi yacitika ikalenga tutatwalilila ukuya nu umi napya ikatukomela na antu iitu, alino kusi angaicimvya. Acino swensi kwene tukauvwa sana ulanda ndi twafwilwa. Fwandi tutanga tuzunguke apa ulanda uno antu yakakwata ndi yafwilwa na vino yakaezya na maka pakuti yatauvwa ulanda.

Limwi mungelenganya muti: ‘Uzye pakalengela uli pakuti umuntu atauvwa ulanda ndi wafwilwa? Uzye umuntu angacita uli pakuti atauvwa ulanda ndi wafwilwa? Uzye ningacita uli pakuti nsansamusye aati-yafwilwa? Uzye tulatala tulole antu iitu aafwa?’