Umumanda yaa atale lino indupwa ni vyupo vili pa uzanzo, uzye indupwa zingaya ni nsansa? Cii citaangupala. Nomba uwavwilizyo akuno waaya. Nanti icakuti akabuku kaa kasi ni vyeo vyonsi ivikaalanda pa cupo, muli ivyeo vya muli Baibo ivya maka sana nupya ivikaomba ningo. Ndi mukuviomvya ningo, vilaamwazwa ukuya ni nsansa apa ng’anda.