Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 CIPANDWA 10

What Blessings Await Those Who Listen to God?

What Blessings Await Those Who Listen to God?

Antu aingi yano yaafwa yalatutuluka nu kwikala pano kwene apa mpanga ya pansi. Imilimo 24:15

Uzye mumanyile ivisuma ivili ukunkolelo vino mulapeelwa ndi mukuvwa kuli Yeova? Mulaya nu umi usuma cuze; kutalaya ukulwala nanti ukuulwa maka. Kutalaya antu aipe, na yonsi yano mulaikala nayo mulayataila.

Kutalaya ukuwaika, malanda nanti ukulosya. Kapya kutalaya ukukota nu kufwa.

 Antu yano mulaikala nayo ivyuza vinu na ya lupwa inu. Ukwikala mu Paladaise kulazipa wakwe cimwi.

Mutalaya ukwikala ntete ntete. Antu yalaya ni nsansa zya cumi.

Uwene Wakwe Leza ulamala ucuzi onsi pyu. Uumbwilo 21:3, 4